преглед

на търг

2960-2110

Търг 2960-2110 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1624-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 266, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 56

Общо: 346м³

Начална цена: 31351.70 лв.

Стъпка: 627 лв.

Гаранция: 1568 лв.

Първа дата: 22.11.2016, 12:30

Втора дата: 29.11.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване