преглед

на търг

2950-2006

Търг 2950-2006 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1622-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 54, Дребна: 37

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 110м³

Начална цена: 6425.30 лв.

Стъпка: 128 лв.

Гаранция: 321 лв.

Първа дата: 10.05.2016, 13:00

Втора дата: 17.05.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване