преглед

на търг

2960-2109

Търг 2960-2109 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1619-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 57, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 13, ОЗМ: 17

Общо: 151м³

Начална цена: 10799.07 лв.

Стъпка: 216 лв.

Гаранция: 540 лв.

Първа дата: 22.11.2016, 12:00

Втора дата: 29.11.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване