преглед

на търг

2830-3149

Търг 2830-3149 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1822

Дата на публикуване: 13.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 102, Средна: 48, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 364, ОЗМ: 30

Общо: 545м³

Начална цена: 24417.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 1221 лв.

Първа дата: 03.05.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.04.2018

Документация за провеждане на търг

13.04.2018

Проекто-договор

13.04.2018

Протокол от проведен търг

04.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.05.2018