преглед

на търг

2830-3148

Търг 2830-3148 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1817

Дата на публикуване: 13.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 1007, Средна: 509, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 773, ОЗМ: 500

Общо: 2790м³

Начална цена: 119395.00 лв.

Стъпка: 2400 лв.

Гаранция: 5970 лв.

Първа дата: 03.05.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.04.2018

Документация за провеждане на търг

13.04.2018

Проекто-договор

13.04.2018

Протокол от проведен търг

04.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.05.2018