преглед

на търг

2700-2107

Търг 2700-2107 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1624-1-2/1626-С-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 28, Средна: 16, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 3

Общо: 47м³

Начална цена: 3428.40 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 171 лв.

Първа дата: 22.11.2016, 11:00

Втора дата: 29.11.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване