Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2700-2107

Търг 2700-2107 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1624-1-2/1626-С-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 28, Средна: 16, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 3

Общо: 47м³

Начална цена: 3428.40 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 171 лв.

Първа дата: 22.11.2016, 11:00

Втора дата: 29.11.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване