преглед

на търг

2700-3151

Търг 2700-3151 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1820

Дата на публикуване: 13.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 773, Средна: 122, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 240, ОЗМ: 30

Общо: 1172м³

Начална цена: 71608.00 лв.

Стъпка: 1432 лв.

Гаранция: 3580 лв.

Първа дата: 03.05.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.04.2018

Документация за провеждане на търг

13.04.2018

Проекто-договор

13.04.2018

Протокол от проведен търг

04.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.04.2018