преглед

на търг

2700-3153

Търг 2700-3153 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1822

Дата на публикуване: 13.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 419, Средна: 515, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 856, ОЗМ: 55

Общо: 1868м³

Начална цена: 82438.00 лв.

Стъпка: 1649 лв.

Гаранция: 4122 лв.

Първа дата: 03.05.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.04.2018

Документация за провеждане на търг

13.04.2018

Проекто-договор

13.04.2018

Протокол от проведен търг

04.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.04.2018