преглед

на търг

2950-2106

Търг 2950-2106 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1628-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 60, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 7

Общо: 70м³

Начална цена: 6720.25 лв.

Стъпка: 134 лв.

Гаранция: 336 лв.

Първа дата: 08.11.2016, 15:30

Втора дата: 15.11.2016, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване