преглед

на търг

2950-2105

Търг 2950-2105 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1619-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 234, Средна: 20, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 39

Общо: 293м³

Начална цена: 27133.80 лв.

Стъпка: 543 лв.

Гаранция: 1357 лв.

Първа дата: 08.11.2016, 14:30

Втора дата: 15.11.2016, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване