преглед

на търг

2950-2104

Търг 2950-2104 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1616-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 65, Средна: 22, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 87м³

Начална цена: 7796.65 лв.

Стъпка: 156 лв.

Гаранция: 390 лв.

Първа дата: 08.11.2016, 14:00

Втора дата: 15.11.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване