преглед

на търг

2070-3114

Търг 2070-3114 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1822с-1

Дата на публикуване: 26.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 467, Средна: 325, Дребна: 60

Дърва (м³): За огрев: 85, ОЗМ: 31

Общо: 968м³

Начална цена: 70072.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 3504 лв.

Първа дата: 12.04.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.03.2018

Документация за провеждане на търг

26.03.2018

Проекто-договор

26.03.2018

Протокол от проведен търг

13.04.2018

Допълнителни документи: