преглед

на търг

2070-3113

Търг 2070-3113 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1821

Дата на публикуване: 26.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здб, бл, ак

Дървесина (м³): Едра: 237, Средна: 402, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 644, ОЗМ: 22

Общо: 1317м³

Начална цена: 39915.00 лв.

Стъпка: 399 лв.

Гаранция: 1996 лв.

Първа дата: 12.04.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.03.2018

Документация за провеждане на търг

26.03.2018

Проекто-договор

26.03.2018

Протокол от проведен търг

12.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.03.2018