преглед

на търг

2070-3112

Търг 2070-3112 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1820

Дата на публикуване: 26.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 186, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 1171, ОЗМ: 0

Общо: 1391м³

Начална цена: 51126.00 лв.

Стъпка: 511 лв.

Гаранция: 2556 лв.

Първа дата: 12.04.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.03.2018

Документация за провеждане на търг

26.03.2018

Проекто-договор

26.03.2018

Протокол от проведен търг

12.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.03.2018