преглед

на търг

2070-3111

Търг 2070-3111 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1819

Дата на публикуване: 26.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 33, Средна: 140, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 1015, ОЗМ: 0

Общо: 1209м³

Начална цена: 45071.00 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 2254 лв.

Първа дата: 12.04.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.03.2018

Документация за провеждане на търг

26.03.2018

Проекто-договор

26.03.2018

Протокол от проведен търг

12.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.03.2018