преглед

на търг

2950-2102

Търг 2950-2102 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1610-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 4

Общо: 33м³

Начална цена: 3024.19 лв.

Стъпка: 60 лв.

Гаранция: 151 лв.

Първа дата: 08.11.2016, 13:00

Втора дата: 15.11.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване