преглед

на търг

2070-3110

Търг 2070-3110 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1818

Дата на публикуване: 26.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 390, Средна: 522, Дребна: 77

Дърва (м³): За огрев: 327, ОЗМ: 43

Общо: 1359м³

Начална цена: 52203.00 лв.

Стъпка: 522 лв.

Гаранция: 2610 лв.

Първа дата: 12.04.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.03.2018

Документация за провеждане на търг

26.03.2018

Проекто-договор

26.03.2018

Протокол от проведен търг

12.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.03.2018