преглед

на търг

2950-2101

Търг 2950-2101 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1608-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 24, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 50м³

Начална цена: 3872.70 лв.

Стъпка: 77 лв.

Гаранция: 194 лв.

Първа дата: 08.11.2016, 12:30

Втора дата: 15.11.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване