преглед

на търг

2950-2100

Търг 2950-2100 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1600-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 186, Средна: 18, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 56

Общо: 260м³

Начална цена: 24876.59 лв.

Стъпка: 498 лв.

Гаранция: 1244 лв.

Първа дата: 08.11.2016, 12:00

Втора дата: 15.11.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване