преглед

на търг

2950-2005

Търг 2950-2005 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1608-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 36, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 9

Общо: 80м³

Начална цена: 6039.95 лв.

Стъпка: 120 лв.

Гаранция: 302 лв.

Първа дата: 10.05.2016, 12:30

Втора дата: 17.05.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване