преглед

на търг

2777-3089

Търг 2777-3089 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 1807-2

Дата на публикуване: 07.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 431, Средна: 120, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 47

Общо: 614м³

Начална цена: 56653.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 2833 лв.

Първа дата: 27.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.03.2018

Документация за провеждане на търг

07.03.2018

Проекто-договор

07.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018