преглед

на търг

2777-3088

Търг 2777-3088 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 1807-1

Дата на публикуване: 07.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 478, Средна: 50, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 22

Общо: 554м³

Начална цена: 52232.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 2612 лв.

Първа дата: 27.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.03.2018

Документация за провеждане на търг

07.03.2018

Проекто-договор

07.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018