преглед

на търг

2950-2099

Търг 2950-2099 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1511-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 23, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 12

Общо: 35м³

Начална цена: 1841.12 лв.

Стъпка: 37 лв.

Гаранция: 92 лв.

Първа дата: 08.11.2016, 11:30

Втора дата: 15.11.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване