преглед

на търг

2772-3083

Търг 2772-3083 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1818-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 274, Средна: 156, Дребна: 51

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 31

Общо: 512м³

Начална цена: 47056.00 лв.

Стъпка: 470 лв.

Гаранция: 2353 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018