преглед

на търг

2772-3082

Търг 2772-3082 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1817-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 331, Средна: 114, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 31

Общо: 496м³

Начална цена: 49071.00 лв.

Стъпка: 490 лв.

Гаранция: 2454 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018