преглед

на търг

2772-3081

Търг 2772-3081 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1816-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 102, Средна: 151, Дребна: 52

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 10

Общо: 321м³

Начална цена: 26130.00 лв.

Стъпка: 260 лв.

Гаранция: 1307 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018