преглед

на търг

2772-3080

Търг 2772-3080 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1815-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 525, Средна: 224, Дребна: 48

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 43

Общо: 840м³

Начална цена: 80075.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 4004 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018