преглед

на търг

2772-3079

Търг 2772-3079 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1814-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 242, Средна: 84, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 62

Общо: 397м³

Начална цена: 37841.00 лв.

Стъпка: 370 лв.

Гаранция: 1892 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018