преглед

на търг

2950-2098

Търг 2950-2098 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 34, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 2

Общо: 42м³

Начална цена: 3121.05 лв.

Стъпка: 62 лв.

Гаранция: 156 лв.

Първа дата: 08.11.2016, 15:00

Втора дата: 15.11.2016, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване