преглед

на търг

2772-3078

Търг 2772-3078 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1813-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 340, Средна: 281, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 127

Общо: 801м³

Начална цена: 69676.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 3484 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018