Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2772-3077

Търг 2772-3077 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1811-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 1195, Средна: 232, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 166

Общо: 1617м³

Начална цена: 166149.00 лв.

Стъпка: 1660 лв.

Гаранция: 8307 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018