преглед

на търг

2772-3077

Търг 2772-3077 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1811-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 1195, Средна: 232, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 166

Общо: 1617м³

Начална цена: 166149.00 лв.

Стъпка: 1660 лв.

Гаранция: 8307 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018