преглед

на търг

2772-3076

Търг 2772-3076 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1810-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 934, Средна: 178, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 128

Общо: 1261м³

Начална цена: 129150.00 лв.

Стъпка: 1290 лв.

Гаранция: 6458 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018