преглед

на търг

2772-3075

Търг 2772-3075 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1809-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 225, Средна: 55, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 39

Общо: 337м³

Начална цена: 34245.00 лв.

Стъпка: 340 лв.

Гаранция: 1712 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018