преглед

на търг

2772-3074

Търг 2772-3074 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1808-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 289, Средна: 92, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 37

Общо: 429м³

Начална цена: 43118.00 лв.

Стъпка: 430 лв.

Гаранция: 2156 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018