Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2772-3074

Търг 2772-3074 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1808-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 289, Средна: 92, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 37

Общо: 429м³

Начална цена: 43118.00 лв.

Стъпка: 430 лв.

Гаранция: 2156 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018