преглед

на търг

2772-3073

Търг 2772-3073 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1807-1

Дата на публикуване: 06.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 491, Средна: 146, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 70

Общо: 726м³

Начална цена: 72663.00 лв.

Стъпка: 720 лв.

Гаранция: 3633 лв.

Първа дата: 23.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2018

Документация за провеждане на търг

06.03.2018

Проекто-договор

06.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018