преглед

на търг

2790-2097

Търг 2790-2097 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1622

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 413, Средна: 50, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 9, ОЗМ: 4

Общо: 479м³

Начална цена: 44821.00 лв.

Стъпка: 448 лв.

Гаранция: 2241 лв.

Първа дата: 08.11.2016, 16:00

Втора дата: 15.11.2016, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: