преглед

на търг

2850-3072

Търг 2850-3072 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1805-2

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 754, Средна: 202, Дребна: 47

Дърва (м³): За огрев: 97, ОЗМ: 3

Общо: 1103м³

Начална цена: 112579.00 лв.

Стъпка: 1126 лв.

Гаранция: 5629 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи: