преглед

на търг

2850-3071

Търг 2850-3071 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1813

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 34, Средна: 6, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 345, ОЗМ: 1

Общо: 392м³

Начална цена: 18906.00 лв.

Стъпка: 189 лв.

Гаранция: 945 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018