преглед

на търг

2850-3070

Търг 2850-3070 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1809

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 249, Средна: 74, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 828, ОЗМ: 3

Общо: 1157м³

Начална цена: 53226.00 лв.

Стъпка: 532 лв.

Гаранция: 2661 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018