преглед

на търг

2960-2096

Търг 2960-2096 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1624-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 209, Средна: 23, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 18, ОЗМ: 59

Общо: 309м³

Начална цена: 26608.00 лв.

Стъпка: 532 лв.

Гаранция: 1330 лв.

Първа дата: 08.11.2016, 11:00

Втора дата: 15.11.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: