преглед

на търг

2850-3069

Търг 2850-3069 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1806

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 211, Средна: 84, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 352, ОЗМ: 2

Общо: 654м³

Начална цена: 29804.00 лв.

Стъпка: 298 лв.

Гаранция: 1490 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018