преглед

на търг

2850-3068

Търг 2850-3068 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1800

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, яв, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 72, Средна: 10, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 356, ОЗМ: 2

Общо: 444м³

Начална цена: 21460.00 лв.

Стъпка: 215 лв.

Гаранция: 1073 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018