преглед

на търг

2900-3067

Търг 2900-3067 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1801

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 97, Средна: 334, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 292, ОЗМ: 4

Общо: 763м³

Начална цена: 26503.00 лв.

Стъпка: 790 лв.

Гаранция: 1325 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2018