преглед

на търг

2782-3066

Търг 2782-3066 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1820

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 406, Средна: 70, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 45

Общо: 558м³

Начална цена: 55750.00 лв.

Стъпка: 1673 лв.

Гаранция: 2788 лв.

Първа дата: 21.03.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018