преглед

на търг

2782-3065

Търг 2782-3065 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1817

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 195, Средна: 93, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 32, ОЗМ: 50

Общо: 387м³

Начална цена: 32910.00 лв.

Стъпка: 987 лв.

Гаранция: 1646 лв.

Първа дата: 21.03.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2018