преглед

на търг

2782-3064

Търг 2782-3064 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1816

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 445, Средна: 81, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 32, ОЗМ: 72

Общо: 639м³

Начална цена: 60927.00 лв.

Стъпка: 1828 лв.

Гаранция: 3046 лв.

Първа дата: 21.03.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018