преглед

на търг

2782-3063

Търг 2782-3063 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1815

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 564, Средна: 181, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 68, ОЗМ: 115

Общо: 947м³

Начална цена: 84983.00 лв.

Стъпка: 2549 лв.

Гаранция: 4249 лв.

Първа дата: 21.03.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018