преглед

на търг

2782-3062

Търг 2782-3062 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1814

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ела

Дървесина (м³): Едра: 382, Средна: 195, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 245, ОЗМ: 30

Общо: 872м³

Начална цена: 68362.00 лв.

Стъпка: 2051 лв.

Гаранция: 3418 лв.

Първа дата: 21.03.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018