преглед

на търг

2782-3061

Търг 2782-3061 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1823

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 29, Средна: 201, Дребна: 64

Дърва (м³): За огрев: 54, ОЗМ: 5

Общо: 353м³

Начална цена: 13780.00 лв.

Стъпка: 413 лв.

Гаранция: 689 лв.

Първа дата: 21.03.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018