преглед

на търг

2782-3060

Търг 2782-3060 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1822

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 243, Дребна: 92

Дърва (м³): За огрев: 62, ОЗМ: 33

Общо: 467м³

Начална цена: 18896.00 лв.

Стъпка: 567 лв.

Гаранция: 945 лв.

Първа дата: 21.03.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018